Templates by BIGtheme NET
image

Для тех кто кричит, что Украину придумал ленин…..поширюйте це! Хай всі знають! Слава Україні!

У 1187 РОЦІ У ІПАТІЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ ВПЕРШЕ З’ЯВИЛОСЬ СЛОВО “УКРАЇНА”.

Сьогодні навколо України точиться чимало розмов. Обговорюють вже не тільки політичну чи економічну ситуацію, а й країну загалом. І не дарма. Неодноразово ми розповідали Вам про відомих людей українського походження, про українську культуру та мистецтво, про традиції та звичаї. Однак так і не згадували, звідки ж походить сама назва.

То звідки взялась назва «Україна»?

Колись територія від «Сяну до Дону» звалась Київською Руссю. Однак вже у 1187 році у Іпатіївському літописі вперше з’явилось слово «Україна». Рядки “…и плакашася по нем всі переяславци… бе бо князь добр и крепок на рати… и о нем же Украина много постона…” були пов’язані зі смертю Володимира Глібовича, переяславського князя. Це сталось під час походу на половців, а даний уривок означає «за ним же Україна багато потужила».

Цей же літопис містить розповідь про князя Ростислава Берладника, який завітав до «України Галицької». А у Галицько-Волинському літописі містяться рядки про князя Данила Галицького, котрий «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп’є, і Комов, і всю Україну».

Історики відшукали у літописах підказки, як можна трактувати назву «Україна». Наприклад, Олександр Палій притримується думки, що це був синонім слів «князівство» або «земля». Іван Огієнко стверджував, що так називали «граничну Переяславську землю». Але є імовірність, що так охрестили всі інші землі київські. Канадський історик українського походження Орест Субтельний, вважав, що слово «Україна», яке вперше з’явилось 1187 року, означає географічно «Київське порубіжжя». А Віталій Скляренко каже, що буква «у» в багатьох мовах, зокрема в українській, означає не «біля», а «в середині», тому не доцільно трактувати «Україну», як граничну територію чи окраїну.

Багато українських дослідників дотримуються твердження, що слово «Україна» складається з двох частин: «країна» і «у», що означає «рідний». Тобто, назва фактично стає антонімом «чужини».

Назва «Україна» стала більш популярною в часи Козаччини та Речі Посполитої. Вона зустрічається в документах, листах, писаннях духовних осіб. Так називали територію Наддніпрянщини, розташованої обабіч Дніпра. Трохи згодом вона почала ширитись і на інші території, особливо на Лівобережжі.

У 17-18 столітті назва «Україна» набула більш вагомого політичного значення. Навіть Пилип Орлик, автор першої конституції (яка, до речі, називалась Бендерською на честь міста, де її було прийнято). В обох варіантах документу згадуються «Ucraina», «in Ucrainam», «на Украйні», «Кіев и иные украинскіе городы».

Тільки у 19 столітті, коли почали формуватися більш чіткі кордони українських земель, назва «Україна» почала все частіше вживатись у повсякденному житті її мешканців, викорінюючи інші назви. Таку тенденцію започаткувала інтелігенція, котрій вдалось витіснити етнонім «русини» і замінити його «українцями».

Офіційному її встановленню сприяло створення УНР, Української Гетьманської держави, ЗУНР.

Але в чому причина зміни назви тутешніх земель? Багато вчених та дослідників намагались зрозуміти, чому саме «Україна». Версій виникло кілька.

Згідно першої, назва пішла від «окраїни», пограничної території. Ця теорія набула чималого розповсюдження в радянські часи. Подейкують, що вона виникла під впливом польських та російських істориків. Як би там не було, ця версія заслуговує на існування і має аргументи в свою підтримку. Назва «Україна» вперше була застосована до Переяславських земель, які межували з половецьким степом, а тому і називалися окраїнними. Однак кажуть, так їх могли охрестити і за те, що вони відділились від Київської Русі в окреме князівство.

Інша теорія, більш поширена сьогодні, стверджує, що слово «Україна» походить від «країна», «земля». У Пересопницькому євангеліє, до речі, використовуються обидва значення цього терміну — і окраїна, і земля, територія.

Якщо розглядати цю версію, варто зазначити, що зв’язок між поняттями значно складніший. Назва утворилась в декілька етапів. Слово «край» у значенні відрізок був відомий ще древнім слов’янам. Кожне тутешнє плем’я мало свою територію, яка відділялась від інших природними кордонами: річками, лісами, болотами тощо. Відповідно «краєм» почали називати територію племені. До цього додався суфікс –іна, який вживався слов’янами для означення простору. Поряд із цим, у тутешніх жителів існувало слово «окраїна», яке означало саме «порубіжні території племен». Різниця полягала у тому, україна – вся окрема територія племені, окраїна – тільки пограничні території. В німецькій мові, наприклад, існує слово Inland, яке буквально можна перекласти «Вкраїна» і яке означає «своя земля».

Зі зміною суспільних утворень, змінювались і їх назви. «Україною» почали називати територію феодальних князівств, а згодом і всю Київську Русь. Коли незалежні князівства почали від неї відділятись у 12 столітті, їх теж називали українами.

Трохи згодом так прозвали землі Наддніпрянщини, де збиралися козаки. Свідчення є і в українській народній творчості:

«Ой по горах, по долинах,
По козацьких українах
Сив голубонько літає,
Собі пароньки шукає».

Вважається, що зміна Русі на Україну була необхідною і стала протестом проти агресивної царської політики, яка мала за мету перетворити українську націю в російську. Подейкують, що саме тому московська імперія присвоїла собі назву «Русь», перетворивши її з часом на росію. Це мало сприяти втраті нашої самобутності. І коли стало зрозумілим, що українці і надалі намагаються бути самостійними і цю назву ніяк не викорениш, було вирішено її дискредитувати. Тому Україну почали трактувати як «окраїну росії».

Існує ще одна версія, згідно якої назва «Україна» походить від слова «украяти». Відповідно Україна – «шматок землі, украяний від цілого, який згодом став окремою країною».

Назва «Україна» пройшла чималий шлях до офіційного визнання 1991 року, коли було проголошено її незалежність. І хоча походження терміну справді давнє, більшість шовіністів можуть не погодитись з цим, опираючись на те, що її довгий час не хотіли визнати офіційною.

І все ж, якої теорії притримуватись, вирішувати Вам …

18 коментарі

 1. Первые упоминания «україны».
  В Ипатьевской летописи 1187 г. упоминается переяславская “оукраина”, а уже в 1189г. – галицкая “оукраина”. С расширением границ понятие украйны географически так же смещалось. Например уже в Псковской летописи 1271г. – говорится о сёлах «псковской украины». Но Псков это РАсия.
  1. Так же в истории известны: ЗАОСКАЯ УКРАИНА (т.е. Украина за Окой),
  2. “сибирские УКРАИНЫ”
  3. “казанская УКРАИНА”
  4. “немецкая УКРАИНЫ” и т.д. Из этого следует что Сибирь, Казань, Германия – это всё Украина? Нет.
  Т.е. “Оукраинами” с XII по XVII вв. именовали пограничные земли. Известная народная песня: «Во сибирской во украйне, во даурской стороне». Украина в Сибири получается?
  5. Гетман Петр Дорошенко в воззваний 1670 г. упоминает «руський православный украинський народ».Т.е. пограничный. Это как например руские сибиряки т.е. по месту где они проживают.
  6. “украинцами” изначально называли воинских людей (пограничников) и население приграничья. Так в
  7. Ипатьевской летописи 1268 г. и в русско-литовских договорах и посольских документах XV -XVI в.в. жители Смоленска, Любутска, Мценска называются “вкраинъные люди”, “Украиные наши люди”,
  “украинные слуги”, “украинники”. Но это же жители городов Расiи.
  8. Грамота 1517 года. “Воеводы украинные и люди”, успешно отразившие крымский набег “на великого князя украйну на тульские места”. И здесь речь идёт о руских, а не об украинских городах.
  9. «О поставлении украинных городов», XVII в. говорится “На Государевой службе в Сибирь и в Астрахань и в иные дальние Украинные городы”. Но Сибирь это не Украина…
  10. В Повести об Азовском сидении “ево государевы люди руские украинцы”. Из всего этого следует, что слово украина обазначало пограничные земли, окраину.

 2. когда же появились первые українцы?
  Как утверждает официальная политическая мифология Украины, украинцы как этническая группа возникли чуть ли не в IX веке! Но вот незадача, ни в одном из исторических документов не упоминается такой народ как «украинцы». Еврейские изТОРЫки Украины типо еврея Грушевского не могут привести ни одного документа, где бы упоминались слова «український народ, українська держава» и тогда они говорят, что все документы были переписаны. Однако это ложь. Обратимся тогда к европейским документам.
  1. Плано Карпини XIII век пишет о Киеве: – «Kiovia quae est Metropolis Russiae». Слова Украина нет.
  2. Папа Римский Иннокентий IV короновал Даниила с титулом «duces totius terrae Russiae, Galicie et
  Ladimirie» – написано князь всей земли руской, а не «українськой». Что «кляти москали» то же залезли в Ватикан и переписали документы?
  3. Или вот сохранившаяся, Первая Печать «Славного Воiска Запорозского Низового» 1592 г. за Георгiя Лободы. Написано как мы видим по рускi, а не по українськи – Війська Запорізького. И хотя в разных регионах Руси язык имел свои диалекты и местные особенности, но везде писали «рускiй язык», «руская мова», а не українська мова.
  4. Вот как звучит фрагмент «лямента» (плача) Львовского ставропигиального братства 1609 г.: «Утяжелени естесмо мы, народ Руский, от народа Польского ярмом… чим бы толко человек жив быти могл, того неволен русин на прирожоной земли своей Руской уживати, в том-то руском Лвове». Кто дал право называть город, не так, как называли его наши предки, основавшие этот город, а называть его так, как назвали евреи – «українский Львiв»?

 3. РУСЬКУ МОВУ, НАЗВАЛИ УКРАїНСКОЮ И СИЛЬНО ИСКАЗИЛИ ТОТ И ДРУГОЙ ЯЗЫК.
  ДОКАЗЕТЕЛЬСТВО: 1. Словарь М. Смотрицкого из Каменец-Подольска, начало XVII века, написано: “удержи языкъ твой от зла и устне твои еже не глаголати лсти; руски истолкуем: гамуй язик твой от злого и уста твои нехай не мовят зради”. (нет слова украинскою истолкуем). 2. Пересопницкое Евангелие, считается свидетельством народної мови, на которой разговаривал простой народ Руси в XVI веке. О самом тексте Евангелия в приписке к рукописи сказано, что оно “выложено изь языка българского на мову рускую”. Даже единственный памятник якобы українскьоі письменности, как лгут нам ЕВРеи, назывался мовою рускою, а не українською. К тому же XVI столетие это не время Древней Руси, а время польской колонии, когда шляхта пыталась ополячить Русичей, вводя свой язык. Но даже если мы откроем это Евангелие ( на котором украинские президенты принимают присягу), то увидим, что 80% слов это современные руские слова, а остальные слова, которые сегодня считаются украинскими, в действительности являются исконно рускiми. 3. “Лексикон” 1627 г. Памвы Беринды из Закарпатья. “Бил же там колодязь іаковль (на руском студня або криниця)»; «и рекл так: учиню, размечу житницу мою (на руском клуню або стодолу)»; «Для лепшего выразумения люду христианского посполитого…». То, что ЕВРее-большевики пытались представить как обособленная украинска мова, а рускiе невежды открещиваются от этой мови, на самом деле нашими предками называлась «рускою мовою», которая заключала в себя все эти слова. Как украинский язык может быть диалектом руского языка, если в языке, который мы называем сегодня украинским 650000 слов (литературный – 250 000 + 400 000 устаревших и диалектных слов)? А в руском языке всего во всех диалектах 115 000 слов (словарь Даля). Чей язык чьим диалектом является? Мы можем любое российское слово со славянским корнем вывести, пользуясь украинским языком. Но не каждое украинское слово вы выведете, пользуясь руским языком. Только задумайтесь. Нету в русском языке украинского слова “прати” (стирать), зато есть производное от него – “прачка”. В украинском языке “пеньок”-“опеньки”. В обоих словах встречается корень “пеньок”. У руских же єто будет “пенёк”-“опята” (во втором слове настолько искривили корень, что слово пенек уже не получается).. Нету в русском языке украинского слова “пружній” (упругий), зато есть производное от него – “пружина”. Нету слова “тягнути” (тянуть), зато есть “тяготы”. До Петра 1 употреблялось росийское “тятя” – аналог украинского “тато” (папа). Папа ж в руский язык попало из французского при Екатерине 2-й.Так же и славянские названия месяцев, украинцы сохранили, а в России их заменили на французские соответствия.

 4. МИФ о Татаро-Монгольском Иге.
  Официальная историческая наука и Православная Церковь учили нас, что татары это кочевые орды азиатов, монголоидов, которые якобы поработили Русь на 300 лет. Однако арабский историк XIII в. Рашид-ад-дина (ссылаясь на «полное описание монголо-татар» 1221 г., оригинал которого таинственно исчез в XIV в.) писал, что все представители рода боржигинов, к которому принадлежал Батый и его дед Чингисхан–были высоки ростом, длиннобороды, светловолосы и голубоглазы. Получается, Чингисхан не был монголоидом? Все эти противоречия смогли объяснить генетики.
  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДНК ДРЕВНИХ ТАТАРО-МОНГОЛОВ расставили всё на свои места. В 2011 г. учёные Татарстана сравнили генотип современных татар с татарами времён Чингизхана, которые захоронены в курганах. Какого же было их удивление, когда: – «анализы ДНК татаро-монголов взятых из большинства захоронений воинов Чингиcхана показали, что все они были европеоидами, а точнее Славянами и опровергнуть этот научный факт невозможно» – заявили доктора биологических наук, профессора биохимии Казанского Государственного Университета Фарида Алимова См. видео «ДНК Татар». А это значит, что древние татары были предками современных Славян(руских, украинцев и белорусов) Современные же татары, 95% которых имеют ДНК семитских групп, не есть потомки древних татар, не есть коренными жителями Татарстана, а являются оккупантами, которые воспользовавшись бедствиями Славян, оккупировали исконные земли Славян, присвоив себе их название и героическое прошлое. Выходит, что
  никакого ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО ИГА НИКОГДА НЕ БЫЛО
  т.е никаких смешений славян с азиатами не было, а была гражданская война между охристианизированной Русью и Ведической Русью. Само слово «татары» происходит от «тата» + «арий» т.е.предки ариев. Так называли «языческих» славян Сибири. На рисунках Марко Поло сделанные им во время визита в Китай, у всех татар славянские черты лица! Сам Тамерлан был изображён не ускоглазым азиатом, а Славянином. Мамай, Батый на всех древних гравюрах также изображены славянами. И лишь на поздних рисунках их рисуют азиатами. На гробнице Генриха II надпись гласит: «Фигура татарина под ногами Генриха II, помещённая на могиле в Бреслау этого князя, убитого в битве с татарами при Лигнице 9 апреля 1241 г.» Но у этого «татарина» совершенно руская внешность и одежда.

 5. Что бы окончательно установить, участвовали инородцы и др. «расы» в формировании русского народа или нет, были проведены самые крупные в мире международные исследования генетики руского народа, в которых приняли участие 8 научно-исследовательских институтов из
  1. Великобритании (University of Cambridge Leverhulme Centrefor Human Evolutionary Studies),
  2. Эстонии (Estonian Biocentre, University of Tartu)
  3. России (Академия Медицинских наук) и др. Для исследований брали русских людей у которых в четырёх поколениях по отцовской и материнской линии, до прапрадедов, все были русами. При этом анализы ДНК брали у людей сельской местности, что бы исключить поздние смешивания в урбанизированных зонах. Результаты исследований, опубликованные в American Journal of Human Genetics (10 January 2008), раз и на всегда опровергли мифы, что чистых славян уже нет. Учёные установили, что
  РУСКIЙ НАРОД ОДНОРОДЕН (не смешан), В НЁМ НЕТ ПРИМЕСЕЙ угров, монголоидов,
  и семитов. Анализы ДНК показали, что Русы, большая часть украинцев и белорусов это один народ, с единым, чётко выраженным, особенным генотипом. Такая чистота нации объясняется тем, что языческая вера и традиции древних славян исключали любое смешение с инородцами. Женщин, которые подвергались насилию во времена нападений инородцев, не брали в жёны, то же касалось их детей рождённых после такого насилия. И только в последние времена господства идеологий советского интернационализма и христианских смешанных браков, некоторые из славян, пренебрегая древними устоями смешались с инородцами. Таких смешанных в русском народе менее 10% Генетически они уже не Славяне. ПОЛУКРОВКИ это 5-я КОЛОННА выступающая за права инородцев на русской земле, за смешанные браки и т.д. Доказательством однородности русской нации служат: монография доктора исторических наук Н. Чебоксарова «Монголоидные элементы в населении центральной Европы». Основной признак монголоидности – эпикантус, у русских, почти не встречается. Его еле заметные зачатки из 8500 обследованных, нашли всего у 12 человек! Так у немцев монголоидных признаков на 2% больше, чем у нас. Исследования доктора биологических наук, профессора кафедры антропологии МГУ В.Е.Дерябина: «Методика статистического межгруппового анализа антропологических данных» показали, что Руские, более светлые, чем остальные народы Европы. Среди нас на 25-30% больше блондинов, чем в Германии, Дании или Швеции… А белокурые немцы это онемеченные потомки западных славян и жителей балтийского порусья, русов.

 6. «Западенцы» на 80% это не украинцы т.е. не Славяне, а оккупанты.
  Украинское население современной Галиции и Буковины на 80% это угры, мадьяры (венгры), польские евреи, циганы и румыны. Вот почему сегодня «западенцы» чернооки, черноброви, более похожи на турок и евреев, чем на прежних коренных жителей Прикарпатья, русых, белых, голубоглазых Славян. Именно поэтому еврейская власть на Украине (не зависимо от партийной принадлежности) скрывает факт геноцида Галичан и то, что ещё до Первой Мировой Войны 90% населения Галичины и Прикарпатья были Русами-Славянами, говоривали по рускою мовою, называли себя рускими, русинами, а земли эти назывались Галицкой Русью, а не Украиной, как свидетельствует мемориал на Лычаковском кладбище во Львове с надписью: “Жертвам Талергофа. 1914-18.г. Галицкая Русь. Вечная Слава мученикам за воссоединение Прикарпатья с Великой Русью». При том, что Галичина находилась под оккупацией Австро-Угорской Империи, среди членов австрийского парламента 11 принадлежали к Руской Народной Партии. Руская Народная Партия всегда побеждала на выборах в парламент Галичины. Евреи, которые называли себя украинцами, воспользовавшись Войной, при поддержке еврейской правящей династии Австрии осуществили геноцид коренного населения Галичины и Прикарпатья. Ещё 15 октября 1912 года депутат австрийского рейхстага ЕВРей Смаль-Стоцкий в своем выступлении заявил от имени «украинского» парламентского сообщества, «об искоренении карпато-русского народа». Во время 1 Мировой Войны австрийцы создали первыми в ЕВРопе концентрационные лагеря для уничтожения населения Галичины. Убивали без суда и следствия всех кто был Русом или даже просто носил руское имя. Кого не убили на месте отправляли Концлагеря Талергоф и Терезин В одном только лагере было уничтожено около 200 тысяч человек мирного населения! Около 400 тысяч галичан бежало с отступающей руской армией в РАсию. Тот, кто не был убит и не бежал, давал официальную расписку австрийским властям, что он не руский, а украинец. Об этом написано в выпусках «Талергофского альманаха», собранных в книгу «Военные преступления Габсбургской монархии 1914-1917 гг.» и переизданные в США к 50-летию трагедии. Книга не уступающая по объему Библии. Несколько цитат из Альманаха . «Роль этих народных предателей, в эту войну общеизвестна… Без всякого суда и следствия, по первому нелепому доносу новоиспечённых украинцев…хватали всех кто лишь признавал себя руским и руское имя носил..… казни – виселицы и расстрелы – без счета и без краю. Тысячи безвинных жертв, море мученической крови и сиротских слез». Одним из таких предателей был униатский священник, ЕВРей Ленгин Цегельский дед лидера украинских националистов Тягнибока. Бабка Тягнибока, Фротман – еврейка. «В Каменке Струмиловой, по доносу Цегельского было повешено 10 крестьян, два священника и арестовано свыше 120 крестьян». Шухевич родился в еврейской семье судей и священников. Бандера это ЕВРей. Деды Бандеры: Мойша Бандер и Владимир Глодзинский – ЕВРеи, а его бабка, Роза Белецкая – польская еврейка.

 7. С приходом на Русь еврейской религии из Израиля Христианства, которое привело к захвату власти на Руси ЕВРеями Владимиром, а зетем еврейской династией Романовых, евреи стали искоренять такие слова как РАсия, Русь, на РоССия и Украина, Русы на руССкие и украинцы, а РУСЬКУ МОВУ, НАЗВАЛИ УКРАїНСКОЮ И СИЛЬНО ИСКАЗИЛИ ЯЗЫК.

  • Послушайте имбицил Орлов! Это кто искореняет слова! Руська мова это украинська мова. Украина это Русь, но Русь это не россия! Мова украинська это мова, а не язык, которым лижут! Украинська сова на 70% состоит из древнеславянской, руськой (но не путать с российской, московской). МИ назовите мне официальную дату основания россии! Много букв написал, лучше бы ты больше мозга имел!

  • Георгий, о чем Вы говорите? Какие там мозги! У новоявленной высшей чистокровной расы “ватанов” (по нашему – “россияне”) их уже нет – они так высоко взлетели в своем “величии” и “могуществе”, что мозги им уже просто ни к чему…

 8. Название Украины от полабского славянского племени укран. Волынь и Волынское княжество от Полабского города Волина. В Полабье рядом с Волиным находилось племя укран. На территории Украины восточнее Волыни на картах расположено название укране, это полабские славяне пришли на территорию Украины где оставили своё название. Название Украины и украинцев от них.

 9. Да, непроглядная тьма в этих “экскурсах” в историю. Я все гораздо проще – происхождение нынешних “русских” – это, можно сказать, “латиноамериканский вариант”. Как и происхождение латиноамериканских народов – после завоевания испанцами земель в Южной Америке, там образовались колонии, которые потом добились независимости. От смешивания туземцев и завоевателей, и появились современные чилийцы, колумбийцы, мексиканцы и пр…Но они не называли себя испанцами и Испанией, и не фальсифицировали ее историю в свою пользу. В случае с “русскими” это как раз и произошло. Потомки смешения угро-финских племен с русами, что пришли с империи русов с центром в Киеве, плюс с монголами (будучи улусом Золотой Орды), дали нынешний результат.

 10. На карту расселения племён полабских славян посмотрите. Племя укран рядом с городом Волин. Волинцы из Полабья пришли на территорию совр. Украины где создали Волынское княжество со столицей Волынью. На исторической карте Руси-Украины Восточнее Волыни название укране. Это полабское плямя укран оставило здесь своё название, так же как и их соседи по Полабью оставили рядом название Волыни. По названию этого племени и называется совр. Украина.

 11. Народ, баньте козломордого троля орленятко – під*расятко, воно гроші заробляє, хамлячи другим!

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: 
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »