Templates by BIGtheme NET
12191135_852788958150067_6382532456060909613_o

“БАРС” – гурток патріотичного виховання дітей

     Концепція військовопатріотичного виховання дітей та молоді являє собою сучасне розуміння військовопатріотичного виховання як одного з пріоритетних напрямків діяльності державних інститутів в умовах реформування суспільства, Збройних Сил України, інших військ, військових формувань і органів. Зміст концепції розкривається за допомогою викладу сукупності основних ідей, положень, що визначають спрямованість, характер та інші компоненти виховання патріотизму, готовності до гідного служінню Батьківщині у української молоді в сучасних умовах. При цьому враховується досвід і досягнення минулого, реалії та проблеми сьогоднішнього дня, тенденції розвитку найважливіших сфер нашого життя.

    Андрію Михайловичу, яку мету та задачі Ви переслідували коли засновали військово-патріотичну групу «Барс»?

Військово-патріотичне виховання – це багатопланова, систематична, цілеспрямована і скоординована діяльність державних органів, громадських об’єднань та організацій щодо формування у молоді високої патріотичної свідомості, піднесеного почуття вірності до своєї Вітчизни, готовності до виконання громадянського обов’язку, найважливіших конституційних обов’язків по захисту інтересів Батьківщини. Сутність цієї діяльності визначається, з одного боку, інтересами і вимогами військовій та інших, пов’язаних з нею, видів державної служби до особистості, з іншого – інтересами суспільства і самої особистості, її ставленням до проблем, що вирішуються державними інститутами з метою зміцнення обороно спосібності і безпеки країни.

   В чому полягає зміст військово-патріотичного виховання?

Зміст військово-патріотичного виховання, яке визначається його метою і завданнями, обумовлюється особливостями, динамікою і рівнем розвитку нашого суспільства, станом його економічної, духовної, соціально-політичної та інших сфер життя, проблемами формування підростаючого покоління головними тенденціями розвитку цього процесу.  Соціально-педагогічний компонент змісту є домінуючим і становить його ядро. Тільки сформувавши особу громадянина і патріота України з притаманними йому цінностями, поглядами, орієнтаціями, інтересами, установками, мотивами діяльності та поведінки, можна розраховувати на успішне вирішення більш конкретних завдань з підготовки до реалізації функції захисту Вітчизни, до військової і іншим, пов’язаним з нею, видам державної служби.

     Як Ви вважаєте, хто несе відповідальність за патріотичне виховання молоді?

Основним інститутом, який забезпечує організацію всієї системи даного напрямку виховання, її функціонування і контроль над його ефективністю і кінцевими результатами, є держава. Вона організовує процес виховання підростаючого покоління на рівні дошкільного та, насамперед, сімейного виховання, школи, при отриманні професійної освіти, на рівні місцевих органів самоврядування, в міністерствах, відомствах і т.д. Військово-патріотичне виховання молоді – повинно бути одним із пріоритетних напрямків державної молодіжної політики України на етапі перехідного періоду і на довготривалу перспективу. Саме відсутність патріотичного виховання в нашій країні призвело до подій, яки ми бачимо в нашій країні.

     Яку користь принесе Україні військово-патріотичне виховання Україні в цілому?

Реалізація основних напрямків військово-патріотичного виховання , конкретизованих в системі заходів цільової Державної програми дозволить вирішити багато назрілі проблеми відносно підростаючого покоління, причому не тільки педагогічного, але й соціального, морального, політичного та іншого характеру. Завдяки формуванню та розвитку у молоді таких найважливіших соціально значущих якостей, як громадянська зрілість, любов до Батьківщини, відповідальність, почуття обов’язку, вірність традиціям, прагнення до збереженню і зміцненню історичних та культурних цінностей, готовність до подолання труднощів, самопожертва набагато зростуть її можливості до активного участі у вирішенні найважливіших проблем суспільства в різних сферах його діяльності, в тому числі у військовій і в інших, пов’язаних з нею видах державної служби.

     Хто може вступити до вашої військово-патріотичної групи «Барс»?

Ми приймаємо дітей віком від шести років, при цьому, як хлопчиків так і дівчат.

 

 

 

 

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: 
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »